Test: Kan du nå at standse?

1

Vælg hastighedsbegrænsning (blå bil)

2

Vælg din hastighed (rød bil)

3

Start

I bremser på samme tid, men du kører stadig , når blå bil holder stille

Meter

sikkertrafik.dk/sænkfarten